Het komt voor dat autisme pas op latere leeftijd wordt herkend bij sommige personen. Het kan zijn dat die mensen dan al wel een hulpverleningstraject erop hebben zitten waarbij ze voor een andere diagnose zijn behandeld. Een diagnose die vaak gesteld wordt is een persoonlijkheidsstoornis en dan in het bijzonder de borderline persoonlijkheidsstoornis. Ik zal […]