Behandelingen

Autisme is een stoornis die niet te genezen is. In die zin lijkt behandeling ervoor misschien overdreven. Om die reden wordt er vaak ook niet gesproken over behandeling, maar wel over begeleiding. Er zijn allerlei vormen van behandeling en begeleiding mogelijk.

– Psycho-educatie
Vaak volgt er na de diagnose eerst psycho-educatie. De psycho-educatie is opgericht om de patiënt en diens omgeving meer inzicht te laten krijgen in autisme. Tijdens de psycho-educatie wordt er uitleg gegeven over wat autisme is en de patiënt leert wat autisme voor hem of haar inhoudt. Meestal zijn er rond de 10-15 bijeenkomsten nodig. Deze bijeenkomsten kunnen in een groep plaatsvinden, maar individuele psycho-educatie wordt ook al op veel plekken aangeboden.

– Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie vindt vaak plaats als er naast autisme ook nog een andere stoornis aanwezig, zoals een depressie of een angststoornis. Met deze therapie wordt heel erg gekeken naar de gedachten. Er wordt uitgegaan van de 5 g’s, gebeurtenis, gedachten, gedrag, gevoel, gevolg. Aan de hand van die 5 g’s kunnen de gebeurtenissen schematisch worden weergegeven. Op die manier kan de patiënt inzicht krijgen in hoe dingen kunnen gebeuren en leren om er anders op te reageren.
Dit is ook een therapie die in een groep, maar ook individueel kan plaatsvinden.

– Sociale vaardigheden training
Het is nog een beetje de vraag of dit echt helpt, maar vaak wordt aan mensen met autisme een sociale vaardigheden training aangeboden. In deze training zouden de patiënten leren hoe ze moeten reageren in sociale situaties. Helaas zijn veel van deze trainingen niet specifiek voor mensen met autisme en slaan ze net de plank mis.

– Sensorische integratie
Dit is een vorm van therapie die kan helpen bij over- en ondergevoelige zintuigen. Binnen deze therapie wordt er geleerd hoe je kunt reageren op bepaalde prikkels van buitenaf. Ook wordt er geleerd hoe je kunt ontprikkelen.

– Mindfulness
Mindfulness is een vrij nieuwe therapievorm. Het kan mensen met autisme helpen om meer rust in het hoofd te krijgen. De therapie bestaat uit een hele reeks van oefeningen. Die oefeningen helpen bij het loslaten van gedachten en om beter in contact te komen met het lichaam. Mindfulness is de eerste therapievorm voor volwassenen met autisme waarvan de effectiviteit ook daadwerkelijk is aangetoond.
Mindfulness is alleen te beoefenen, maar kan ook individueel of in een groep onder begeleiding worden gedaan.

– Beeldende therapie
Bij beeldende therapie kan gedacht worden aan creatieve therapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie. Dit zijn therapieën die kunnen helpen om dingen onder woorden te brengen. Vaak is het voor mensen met autisme moeilijk om dingen goed te verwoorden, maar lukt dit wel op een beeldende manier. Ook dit is een therapie die in een groep en individueel wordt aangeboden.

– Medicijnen
Er bestaan geen medicijnen die autisme kunnen genezen. Wel worden medicijnen vaak ingezet als de patiënt last heeft van veel angsten en onrust, of wanneer en bijvoorbeeld een bijkomende depressie is. Er wordt dan vaak antidepressiva of antipsychotica gegeven. Ook wordt er vaak een combinatie van autisme en AD(H)D gezien en dan kunnen middelen zoals Ritalin gegeven worden.

-Psychotherapie
Vaak als er sprake is van andere problematiek naast het autisme kan psychotherapie ook een vorm van behandeling zijn. Hierbij wordt er gepraat over het probleem en doet de patiënt nieuwe inzichten op die hem of haar verder kunnen helpen. Om hiervan een succes te maken is het belangrijk dat de patiënt goed kan vertellen wat er allemaal in hem of haar omgaat.

Als het gaat om begeleiding is er heel veel mogelijk. Zo kunnen mensen met autisme begeleiding krijgen bij het plannen van de week, maar kan er ook iemand in huis langskomen die helpt met het huishouden. Dit is per persoon afhankelijk van wat er nodig is. Hierin is eigenlijk alles wel mogelijk.