Autisme bij vrouwen

De meeste informatie die tegenwoordig bekend is over autisme, komt uit onderzoek gedaan bij jongens/mannen. In de laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor autisme bij vrouwen. Uit wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk is namelijk gebleken dat autisme zich bij vrouwen op een andere manier kan uiten dan bij mannen. Hierdoor herkennen veel vrouwen met autisme zich niet in het standaard beeld. Ook komen vrouwen met autisme minder lotgenoten tegen, doordat vrouwen minder vaak met autisme worden gediagnosticeerd. Het is daarom voor vrouwen vaak lastig om herkenning bij lotgenoten te vinden.

Maar wat zijn nu precies die verschillen van autisme bij mannen en vrouwen?

Tot een leeftijd van 48 maanden is er weinig verschil te zien tussen jongens en meisjes in sociaal gedrag. Pas daarna worden er verschillen gemeten en die worden alleen maar groter naarmate de kinderen ouder worden.
– Meisjes met autisme maken wat meer contact dan jongens. Ze zijn daardoor minder teruggetrokken. De manier van contact zoeken is vaak wel anders.
– Meisjes zijn geneigd om meer de omgeving te imiteren dan jongens.
– Vaak komen meisjes met autisme jonger over dan dat ze in werkelijkheid zijn. Dit kan komen doordat meisjes met autisme vaak wat naïef overkomen.
– Meisjes met autisme proberen hun beperkingen meer te compenseren, al vanaf jonge leeftijd.

Ook op het gebied van beperkte interesses en repetitief gedrag zijn er verschillen merkbaar.
– Meisjes lijken minder moeite te hebben met veranderen, maar dit is niet helemaal goed bewezen. Het kan ook zijn dat meisjes minder problematisch gedrag vertonen, maar innerlijk wel dezelfde onrust ervaren bij veranderingen.
– Meisjes lijken minder beperkte interesses en fascinaties te hebben dan jongens met autisme.
– De fascinaties die meisjes met autisme hebben is vaak minder vreemd of stereotiep.

Daarbij speelt ook nog dat meisjes met autisme vooral last hebben van internaliserende problemen en jongens vaak van externaliserende problemen. Hierdoor hebben meisjes meer last van somberheid of angstig gedrag.

Zoals ik al schreef zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen met autisme alleen maar groter als ze ouder worden.
– Vrouwen hebben zichzelf vaak aangeleerd om oogcontact te maken.
– Vrouwen met autisme stellen vaak hoge eisen aan zichzelf op sociaal gebied.
– Vrouwen met autisme hebben minder beperkingen in de fantasie en voorstellingsvermogen. Dit kan komen doordat veel vrouwen met autisme beelddenkers zijn.
– De belevingswereld van vrouwen met autisme sluit vaak beter aan bij die van kinderen.
– Vrouwen zouden aanzienlijk meer last hebben van sensorische prikkels.
– Vrouwen zouden vaker last hebben van bijkomende problemen zoals piekeren, wantrouwen, somberheid en lichamelijke klachten.
– Vrouwen zijn sneller overbelast dan mannen.

Voor meer informatie over autisme bij vrouwen: Autisme bij vrouwen

Comments

 • Marja Verboket on

  Goed verhaal, zeer interessant! NieuwsUit.com gaat u volgen!

 • Jessika on

  Erg interessant artikel. Ik vraag me nu af of dit dan inmiddels ook bekend is bij centra die autisme diagnostiek doen? Want ik kom (voor nu) niet in aanmerking voor autismediagnostiek, omdat ik ‘niet autistisch klink’.

  • Lieke on

   Hoi Jessika, ik heb je een mail gestuurd met antwoorden op je vraag. Dit heb ik gedaan, omdat je toch best een persoonlijke vraag stelt.

 • Myrthe on

  Hoi,
  Ik ben een meisje met het syndroom van Asperger en kende tot dusver bijna alleen maar jongens met Asperger. Ik voelde mij anders dan hen, maar begreep nooit waarom. Naarmate ik ouder werd, wilde ik meer te weten komen over vrouwen met Autisme. Nu vandaag stuit ik op deze blog en lees veel interessante en veel verklarende dingen. Het lezen van je blog geeft mij een gevoel van begrip.

Comments are closed.