De meeste mensen met autisme hebben moeite met communiceren. Ik in zekere zin ook wel. Dit gaat op zich nog vrij goed als ik maar tegen één of enkele mensen hoef te praten, maar zodra het een gesprek met meerdere personen wordt, loop ik vast. Er zijn niet veel situaties waarbij ik met meerdere mensen […]