Volgens het DSM-5 zijn er verschillende criteria die bepalen of iemand wel of geen autismespectrumstoornis heeft. Uit domein A moeten alle drie de kenmerken zichtbaar zijn. Uit domein B moeten er minimaal twee van zichtbaar zijn. Dit zijn de domeinen met de kenmerken:   A Beperkingen in de sociale communicatie 1. Beperkingen in de sociaal-emotionele […]